Preskočiť navigáciu.
dôležité témy, ktoré dúfam zaujmú aj iných

MČ Dúbravka - rokovanie zastupiteľstva 10.februára 2009 - videozáznam

Videozáznam z celeho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v MČ Dúbravka dňa 10.februára 2009

Pôvodný program bol čiastočne pozmenený, ako sa dozviete ďalej v texte.

Poznámka: Pri záznamoch označených ako Dailymotion na stlačte HQ v dolnej časti videa pre kvalitnejší obraz.

Bod 0. Otvorenie zasadnutia, hlasovanie o programe

MČ Lamač - rokovanie zastupiteľstva 5.februára 2009 - videozáznam

Bod 3. Návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na roky 2009-2011

MČ Karlova Ves - rokovanie zastupiteľstva 3.februára 2009 - videozáznam

Videozáznam z rokovania zastupiteľstva dňa 3.februára 2009

Zaznamenaných bolo prvých 14 bodov programu + dopredu neoznámený bod 5a - Vybudovanie karloveskej lodenice.1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a programu rokovania MiZ

Územný plán - Porušuje magistrát zákon, keď ignoruje naše podnety?

Úradníci z magistrátu pripravili zoznam požadovaných zmien a doplnkov územného plánu Bratislavy. Mnou zaslané podnety tam neboli. Zajtra ho zrejme poslanci zoberú na vedomie. Som zvedavý, či niektorých poslancov bude zaujímať, prečo nie sú v tom zozname:

Čítajte celý môj článok tu: http://palfy.blog.sme.sk/c/168911/Uzemny-plan-Porusuje-magistrat-zakon-k...

Predaj 2 parkovísk v Dúbravke - križovatka Bagarova/Sch.Trnavského

Tento štvrtok Mestská rada možno odklepne to, že v Dúbravke zas ubudne parkovacích miest a pribudne nejaká polyfunkcia. Ide o predaj dvoch parkovísk vo vlastníctve mesta v okolí Bagarovej ulice.

21. Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2925/1, spoločnosti M. J. A., s. r. o., so sídlom v Bratislave

22. Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2819

Čítajte celý môj článok tu: http://palfy.blog.sme.sk/c/163584/Predaj-2-parkovisk-v-Dubravke-krizovat...

Bratislavský magistrát utajuje zápisnicu z Mestskej rady

Mestská rada (starostovia mestských častí a vybraní mestskí poslanci, ďalej len MR) mesta Bratislavy zasadá väčšinou 2 týždne pred Mestským zastupiteľstvom. Chcel som vedieť, ako sa MR vyjadrila k jednotlivým bodom programu zastupiteľstva.

Preto som týždeň pred konaním zastupiteľsva požiadal o zápisnicu z rokovania MR z dňa 19.6.2008.

Odpoveď mi prišla až 6 dní po skončení zastupiteľstva, kde mi zaslali zamietavé rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Citujem odôvodnenie a poučenie:

Zahusťovanie Dúbravky výstavbou medzi ulicami Homolova a Pri Kríži

Príklad absencie politickej vôle a jej dopadu na miestnych obyvateľov. Do programu dnešnej Mestskej rady sa dostal bod 12:

12. Návrh na predaj častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1212/1, parc. č. 1212/2, parc. č. 1219/1, parc. č. 1219/4, parc. č. 3449/2 a parc. č. 3449/3, spoločnosti DOMSTAVBA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave.

Čítajte celý môj článok tu: http://palfy.blog.sme.sk/c/152577/Zahustovanie-Dubravky-vystavbou-medzi-...

Zmluvy medzi Bratislavou a SZĽH o multifunkčnej hokejovej aréne

V diskusiách o novej multifunkčnej hokejovej aréne sa premlelo veľa slov o tom, ako sa vlastne primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a prezident SZĽH Juraj Široký dohodli.

Lepšie ako (sa) hádať, je si pozrieť zmluvy, ktoré uzavreli. V súvislosti s realizáciou multifunkčnej hokejovej arény hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo tieto zmluvy:

Čítajte celý môj článok tu: http://palfy.blog.sme.sk/c/151812/Zmluvy-medzi-Bratislavou-a-SZLH-o-mult...

Zahusťovanie Dúbravky napriek programovému vyhláseniu

Miestne Dúbravské zastupiteľstvo vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2006 - 2010 v časti Bývanie, doprava a životné prostredie píše:

"Investičnú výstavbu riadiť tak, aby nenastalo ďalšie zahusťovanie sídliska. Usmerňovať ju do okrajových častí a na voľné dosiaľ nevyužívané plochy (sektor XIII - záhrady pod ihriskom, Hrubá lúka, Dúbravčice, Krčace)."

Čítajte celý moj článok tu: http://palfy.blog.sme.sk/c/141283/Zahustovanie-Dubravky-napriek-programo...

MČ Dúbravka navrhuje zastavať oddychové a športové plochy

Mestské časti Bratislavy boli magistrátom vyzvané, aby zaslali aktuálne pripomienky k nedávno schválenému územnému plánu.
Žiadal som Miestny úrad Dúbravka, aby návrhy zmien, ktoré požadujú, vystavili na web stránke mestskej časti.

Čítajte celý môj článok tu: http://palfy.blog.sme.sk/c/124959/MC-Dubravka-navrhuje-zastavat-oddychov...

Syndikovať obsah